Vistacell

Vistacell
Vistacell

Her gramında 1x1010 CFU Saccharomyces cerevisiae NCYNC R-404 içeren termostabil canlı maya ürünüdür.


Vistacell®;
•   Rumen fonksiyonlarını geliştirmek,
•   Rumende selülolitik bakterileri aktive ederek kaba yem sindirim oranını arttırmak,
•   Yemden yararlanmayı yükseltmek,
•   Asidozis riskini azaltmak amacı ile kullanılır.


Tavsiye edilen kullanım dozu;
 

Hayvan

Saf Formu

Süt Sığırı

5 g/hayvan/gün

Besi Sığırı

2,5 g/hayvan/gün

Ambalaj:
Saf formu 15 kg vakumlu torbalarda ambalajlanmaktadır.
Detaylı bilgi için bölge satış temsilcisi ile irtibata geçiniz. Satış Ekibimiz