Yem Kalite Servisi

Yem Kalite Servisi
Yem Kalite Servisi
Yem Kalite Servisi

YEM KALİTE SERVİSİ

 

Yem ham maddelerinin besin maddesi içeriği genetik, hasat dönemi, kurutma ve depolama gibi faktörler nedeni ile farklılık göstermektedir. Besin maddelerindeki değişkenlik yem maliyetinde artış veya düşük hayvan performansı nedeni ile direk olarak ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Yem ham maddeleri bileşimindeki besin maddesi varyasyonlarını doğru olarak ölçmek satın alma aşamasında ve yem formülasyonunda çok önemli avantajlar sağlamaktadır. 

 

Yem kalite servisi nedir?

 

Yem kalite servisi, NIR cihazına sahip AB Vista müşterilerine ücretsiz olarak sunulan NIR tabanlı online bir hizmettir. AuNIR veri tabanı kullanılarak, sisteme yüklenen NIR spektrası üzerinden yem hammaddesinin yaklaşık besin değeri sonuçları eş zamanlı olarak anında elde edilmektedir. Ayrıca, yem kalite servisi in vivo sindirilebilirlik değerine göre hesaplanmış kanalı metobolik enerjisi, hammadde ve kanatlı yemlerinde fitik asit seviyesi ile birlikte soya ve kanola küspesi için reaktif lizin parametrelerini sağlamaktadır. 

 

Yem kalite servisi kullanımının avantajları nedir?

 

·     Yem ve yem hammaddelerinin satın alma öncesinde kalitelerinin saptanmasını sağlar.

·     Yem hammaddelerinin besin maddesi içeriklerini doğru ve hızlı bir şekilde analiz eder.

·     Besin maddesi içeriklerinin bilinmesi yem formülasyonu  daha iyi ayarlanması performansın optimize edilmesine katkı sağlar. 

·     Web tabanlı servis hizmeti ile spektranın kullanıcıya özel olarak oluşturulan online hesaba yüklenmesi sonucu saniyeler içinde sonuçlar elde edilir. 

 

Yem kalite servisi ile hangi değerler analiz edilmektedir? 

 

Yem kalite servisini kullanarak hammaddelerin yaş kimyasal analizde elde edilen standart analiz değerleri ile birlikte metabolik enerji, fitik asit, NSP ve reaktif lizin değerleri tespit edilmektedir.

 

 

Metabolik Enerji

Standart Analiz

Fitik asit

NSP

Reaktif lizin

Sindirilebilir aminoasit

Mısır

+

+

+

 

 

 

Sorgum

+

+

+

 

 

 

Buğday

+

+

+

+

 

 

Arpa

+

+

+

+

 

 

Soya küspesi

 

+

+

 

+

+

Kanola küspesi

 

+

+

 

+

+

Diğer ham maddeler

 

 

+

 

 

 

Üretilmiş yemler

 

 

+

 

 

 

 

Yem kalite servisi ile kullanmakta olduğunuz mısırın kalitesini daha iyi değerlendirebilirsiniz.

 

            Vitrözlük

 

Vitrözlüğü yüksek mısırlarda, sert, sarı renkli kısmın miktarı daha fazladır. Bu sert kısmın yoğunluğunun ölçümü vitrözlük değeridir. Vitrözlük arttıkça dane sertliği de artmaktadır. Vitröz kısımlarda zein veya prolamin denen, nişastayı adeta bir kapsül gibi saran protein yoğun miktarda bulunur. Prolamin sindirilebilirliği çok zor bir protein olup, bir kısım nişastayı da sindirimden alıkoyar.

 

            Protein Eriyebilirlik İndeksi (PSI)

 

Standart yaş kimyasal analizler protein kalitesi hakkında fikir vermemektedir. Tam olarak aynı nişasta, protein ve yağ içeren mısırların hayvan bünyesindeki metabolik enerji değerleri farklı olmaktadır. Burada farklı nişasta ve protein eriyebilirlik değerleri farklı bağırsak sindirilebilirliğe ve doğal olarak enerji değerlerine neden olmaktadır.

Proteinin eriyebilirliği PSI değeri ile takip edilebilir. Bu değer mısıra uygulanan kurutma işlemenin aşırılığında (süre ve/veya sıcaklık) azalma göstermektedir. Yem kalite servisi ile %10 ile %70 arasında geniş bir değişim gösteren protein eriyebilirliğini takip edebilir, kurutma prosesinizi buna göre gözden geçirebilirsiniz.

 

Yem kalite servisi ile soya küspesi kalitesini yakından takip edebilirsiniz. 

 

Reaktif lizin soya küspesinde üretim prosesi esnasında ısıl işlemden dolayı zarar görmemiş, hayvan tarafından kullanılabilir lizinin bir göstergesidir. Değerlendirme açısından kaliteli bir soya küspesinde reaktif lizin:total lizin oranı min %90 olarak önerilmektedir. Bunun değerin altında reaktif lizin içeriğine sahip soya küspeleri hayvan performansında kayıplar ortaya çıkarabilmektedir. 

İşletmeye SFK temininde ve besleme açısından diyetin lizin miktarının ayarlanmasında reaktif lizin ciddi katkılar sağlayabilecek NIR tabanlı bir parametredir. Yem kalite servisi ile soya ve kanola küspesi için reaktif lizin ve tüm ileal sindirilebilir amino asit içeriği bilgilerini elde edebilirsiniz.